Quis custodiet ipsos custodet?

Květen 2012

Viva la terra

1. května 2012 v 20:22 | Arcana |  Brk

Velký bílý muž kdysi vstoupil do Afriky a uzřel tam inventář. Chodící.
Vnutili jsme černochům náš způsob života, naši kulturu a naši víru. Pak jsme si ty černochy vzali, odvezli je do celého Nového světa (kam jsme vstoupili teprve nedávno a uzřeli tam rudý chodící inventář) a udělali z nich něco co není člověk. Je totiž moc hloupý a neschopný, nejen aby se o sebe postaral sám (že přežil bez bílé pomoci tisíce let předtím, nás taky nezajímalo), ale i proto, aby vůbec pochopil, jaké dobrodiní pro něj děláme. Tím že ho odvezeme.
Zbytek černochů v Africe bylo uchráněno díky lesům, vzdálenosti, lenosti bělochů je honit nebo čemukoli, a ten zbytek v dosahu byl lámán, aby přijal ,,vyšší" kulturu.